Lisakursus põhiõppe programmi läbinud 10.-12. klassi õpilastele alates 10.01.2022

Tallinna Kunstikooli avab lisakursuse põhiõppe programmi läbinud 10.-12. klassi õpilastele alates 10.01.2022.


Grupi õppekeel/töökeel on eesti keel.


Tunnid toimuvad:
kolmapäeviti /üle nädala/ kell 18.50-20.25 joonistamine (Anu Kalm, kl 10) ja
/üle nädala/ kell 19.40-20.25 kunstiajalugu (Kadriann Soosaar, kl 9)

neljapäeviti kell 15.30-17.05 vormiõpetus (Jekaterina Kultajeva kl 12) ja
kell 17.10-18.45 sissejuhatus semiootikasse ja tegevuskunst (Lumi Kristin Vihterpal, kl 12).
Õppetasu 40 eurot kuus.

 

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor


Uus vastuvõtt algab 2022 aasta aprillikuus

2021/2022 õppeaastaks rohkem avaldusi põhiõppesse vastu ei võeta. Vastuvõtt algab 2022 aasta aprilli kuus.

 

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor


Õppetöö korraldus Tallinna Kunstikoolis 29.11.21 - 10.12.21

23.11. 2021.a. koolijuhtide kohtumisel linnapeaga arutati COVID- i olukorda Tallinnas.

Koosolekul otsustati:

 • Munitsipaalhuvikoolides ja koolide huviringides korraldatakse õppetöö tunniplaanijärgelt kontaktõppe vormis, kooli poolt on tagatud õpilaste hajutatus.
 • Kooli siseruumides on maski kandmine kõigil õpetajatel ja kõigil õpilastel kohustuslik, soovitavalt on maski kandmine ka kuni 10 aastastel õppuritel.
 • Üldhariduskoolide õpilased peavad olema nõuetekohaselt eelnevalt oma koolis/kodus testitud (ka need, kes on hajutamise tõttu roteeruvas õppevormis).
 • Lapsevanemad/vanavanemad ootavad oma last/lapselast koolihoonest väljas.
 • Täiendavat informatsiooni õppetöö kohta saab õpilane/lapsevanem oma rühmajuhendajalt.
 • Palun kõigil Tallinna Kunstikooli õpilastele ja nende vanematel, kes seda veel teinud pole, liituda eKooli infoplatvormiga !!!

 

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor


Õppetöö korraldus Tallinna Kunstikoolis 15.11.21 - 26.11.21

09.11. 2021.a. koolijuhtide kohtumisel linnapeaga arutati COVID- i olukorda Tallinnas.

Koosolekul otsustati:

 • Munitsipaalhuvikoolides ja koolide huviringides korraldatakse õppetöö kontaktõppe vormis, tagades kooli poolt õpilaste 30-50 %  hajutatus.
 • Kooli siseruumides on maski kandmine kõigil õpetajatel ja kõigil õpilastel kohustuslik, väljaarvatud kuni 10 aastased õppurid.
 • Üldhariduskoolide õpilased peavad olema nõuetekohaselt eelnevalt oma koolis/kodus testitud (ka need, kes on hajutamise tõttu roteeruvas õppevormis).
 • Lapsevanemad/vanavanemad ootavad oma last/lapselast koolihoonest väljas.
 • Täiendavat informatsiooni õppetöö kohta saab õpilane/lapsevanem oma rühmajuhendajalt.
 • Palun kõigil Tallinna Kunstikooli õpilastele ja nende vanematel, kes seda veel teinud pole, liituda eKooli infoplatvormiga !!!

 

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor


I trimestri hindamisnädalad

Algõpperühmade hindamine toimub 15.-19.11.2021 saalis joonistamise ja maali tunni ajal.

Hindamine toimub ilma vanemateta. 

Hindamisnädalal toimuvad algõppe vormiõpetuse tunnid tunniplaani alusel.

Põhiõpperühmade hindamine toimub 22.-26.11.2021
Tööde väljapanek kell 15.00-17.00.
E 22.11. rühmad V1.3; E3.3; E3.7; V4.2
T 23.11. rühmad E1.1; E1.2; V1.4; E2.2; E4.4
K 24.11. rühmad E1.5; E2.1; V2.3; E2.4; E4.6
N 25.11. rühmad V2.5; E2.6; V2.7; V3.2; E3.5; V3.6
R 26.11. rühmad V1.6; E3.1; E4.1; V3.4; V4.5

22.-26.11.21. põhiõppe rühmadel tunniplaani järgselt tunde ei toimu, selle asemel on rühmadele ettenähtud ajal tööde väljapanek õpetajate juhendamisel.

Algõppe rühmadel toimuvad 22.-26.11.21. tunnid tunniplaani alusel.


Õppetöö korraldus Tallinna Kunstikoolis 08.11.21 - 12.11.21

02.10. 2021 koolijuhtide kohtumisel linnapea ja dr Arkadi Popov`ga arutati COVID- i olukorda Tallinnas.

Koosolekul otsustati:

 • Kõikides munitsipaalhuvikoolides ja koolide huviringides korraldatakse 10-14 aastaste laste huvitegevust 08.11.21 – 12.11.2021 distantsõppe vormis.
 • Kooli siseruumides on maski kandmine kõigil õpetajatel ja kõigil õpilastel kohustuslik, väljaarvatud kuni 10 aastased õppurid.
 • Lapsevanemad/vanavanemad ootavad oma last/lapselast koolihoonest väljas.
 • Distantsõppe ülesanded edastatakse, distantsõppel olevatele õpilastele, eKooli kaudu.
 • Täiendavat informatsiooni õppetöö kohta saab õpilane/lapsevanem oma rühmajuhendajalt.
 • Palun kõigil Tallinna Kunstikooli õpilastele ja nende vanematel, kes seda veel teinud pole, liituda eKooli infoplatvormiga !!!

 

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor


Õppetöö korraldus Tallinna Kunstikoolis 01.11.21 - 05.11.21

27.10.2021 koolijuhtide kohtumisel linnapea ja abilinnapeaga arutati COVID- i olukorda Tallinnas.

Koosolekul otsustati:

 • Kõikides munitsipaalhuvikoolides ja koolide huviringides korraldatakse 10-14 aastaste laste huvitegevust 01.11.21 – 05.11.2021 distantsõppe vormis.
 • Kooli siseruumides on maski kandmine kõigil õpetajatel ja kõigil õpilastel kohustuslik, väljaarvatud kuni 10 aastased õppurid.
 • Lapsevanemad/vanavanemad ootavad oma last/lapselast koolihoonest väljas.

 

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor


TÄHTIS! eKooliga liitumine

Lugupeetud lapsevanemad ja kallid õpilased!

Tallinna Kunstikool palub Teil ennast registreerida eKooli plavormis. Käesolevadst õppeaastast on eKooli registreerumine/liitumine KOHUSTUSLIK!
Õppeinformatsioon ja õppekorralduslik informatsioon hakkab “liikuma” lapsevanem-õpilane-kool reaalajas eKooli keskkonnas.

Tervist ja väge soovides

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor


2021/22 õ.a. avaaktus

2021-2022 õppeaasta avaaktus Tallinna Kunstikoolis esmakordselt õpinguid alustvavatele õpilastele toimub 2. septembril kell 17:30

Iga õpilasega võib kaasa tulla 1 saatja, kes peab esitama Covid-19 vaktsineerimise või läbipõdemise tõendi või väljavõtte digiloost hiljemalt 72 tundi varem tehtud Covid-19 negatiivset tulemust tõendava testi kohta.
Õpilased ei pea ülalnimetatud tõendeid esitama.

Pärast aktust toimub uute õpilaste infovahetus rühmajuhendajatega.

Õpinguid jätkavate õpilastega võtavad rühmajuhendajad kohtumise osas ühendust.

Õppetöö algab kõigile 3. septembril vastavalt tunniplaanile.


Vaktsineerimine

Head õpilased ja lapsevanemad!

Selleks, et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis ja trennis, kohtuda sõpradega, tegeleda hobidega ja nautida meelelahutust – on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud. Teist igaühe panus on oluline selleks, et saaksime hoida sügisel Eesti elu avatuna.

Vaktsineerida saavad Eestis kõik alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada.

Vaktsineerimine on praegu parim viis iseend ja oma lähedasi kaitsta. Vaktsineerimine annab nakatumiste hulga kasvades ja uute piirangute rakendumisel palju suurema tegutsemisvabaduse ning lihtsustab igapäevaseid toimetusi – vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, saavad lihtsamalt reisida ning külastada üritusi ilma testimata.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Vaktsineeritutele antakse ELi vaktsineerimise digitõend, mis kehtib samuti vähemalt ühe aasta ja mida saab kasutada reisimisel ja üritustel.

Alaealistel palume vaktsineerima minna koos lapsevanema või seadusliku esindajaga. Vaktsineerima minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui tunnete end haigena või olete lähikontaktsuse tõttu isolatsioonis, siis tuleb vaktsineerimine edasi lükata. Neid, kes on COVID-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima 4–6 kuud pärast tervenemist ja neil tuleb teha vaid üks kaitsesüst.

Praegu saab paljudes maakondades vaktsineerida end ka eelregistreerimata.

Kuidas saan vaktsineerima?

 • Kõige lihtsam on helistada telefonil 1247, kust saab infot kõige lähemate vaktsineerimispunktide kohta ja kus saab juba ka kohe aja broneerida. Samuti saab sealt infot ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimisürituste kohta.
 • Aega on võimalik broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee. Alaealisele saab aja broneerida tema seaduslik esindaja.
 • Värske info vaktsineerimise võimaluste kohta (sh kaart) on alati üleval ka veebilehelhttps://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Haigekassa