Suvepraktika


Suvepraktika tähendab tavaliselt 6 – 10 päevast väljasõitu looduskaunisse kohta. Praktikal õpitakse ise valima motiive joonistamiseks ja maalimiseks ning pannakse proovile oma fantaasia nt. maastikukunsti või performance´ite tegemisel. Alati on võimalus väljendada end ka läbi fotograafia, jäädvustades kohapeal toimuvaid aktsioone, olustikku, ebatavalisi motiive, püüdes need huvitava nurga alt oma kaamera objektiivi.

Suvepraktikale minnes tuleb hoolikalt läbi mõelda, milline peaks olema kaasa võetav varustus. Peale selle, et kaasas peavad olema kõikvõimalikud tavalised ja ebatavalised kunstitarbed, tuleb võtta ka mõistlik miinimum eluks vajalikke asju. Sageli osutuvad nendeks näiteks villased sokid.

Suvepraktika töid peab sügiseseks hindamiseks (tavaliselt septembri teisel nädalal) olema kokku vähemalt 20 (formaadis A3 või suuremad), nendest pooled peaksid klassifitseeruma joonistustena ning pooled maalidena. Suvepraktika töid võidakse hinnata ka juba laagri lõpus – sel juhul pole vaja sügisel töid enam hindamiseks uuesti kooli tuua ehkki sageli toimuvad suvepraktikale järgneva aasta jooksul koolisisesed suvepraktikate näitused – siis on neid töid näitusele vaja.

Kui Sul mingil põhjusel pole võimalik koos oma rühmakaaslastega suvepraktika laagrisse sõita, tuleb osaleda kooli poolt juuni- ja augustikuu lõpus organiseeritud linnapraktikal.

Praktikalaagris kehtivad järgmised põhimõtted:

1.Laagri põhieesmärgiks on kunstikooli õppekavast tulenevate õppeülesannete täitmine.
2.Õpilane kohustub täitma õpetaja poolt püstitatud õppeülesandeid ja järgima õpetaja poolt kehtestatud päevakava ning laagri kodukorra reegleid.
3.Laagri territooriumilt lahkumisel peab õpilane sellest informeerima õpetajat. Otsuse lubamise või keelamise kohta teeb õpetaja.
4.Keelatud on ujumine ilma õpetaja järelvalveta.
5.Keelatud on suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarbimine.
6.Laagri kodukorra  ja reeglite tõsisel rikkumisel on õpetajatel õigus viivitamatultõpilane koju saata. Sel juhul korraldab lapsevanem õpilase lahkumise laagrist   ja laagri eest makstud raha ei tagastata.

Praktikale on vaja kaasa võtta: maalitarbed (maalialus a`60×50 cm) ja üleõla- või seljakott töövahendite jaoks, võimalusel matkatool, värvid, pintslid, pliiatsid, veetopsid, pudel) ja isiklikud asjad (peakate, päiksekreem, rätik ujumas käimiseks, mugavad jalatsid ja riietus erinevateks ilmastikuoludeks).

Toitumiseripärade, krooniliste haiguste või allergiate esinemise korral informeerida rühmajuhendajat enne praktika algust  ning panna lapsele kaasa vajalikud ravimid.

Kui planeerite lapse varasemat lahkumist praktikalt, palume sellest informeerida rühmajuhendajat ja Tallinna Kunstikooli kantseleid (info@tallinnakunstikool.ee; tel 6622 242).