Koolist


Tallinna Kunstikool on 1975. aastal loodud huvikool, mis kandis kuni 1991. aastani Tallinna Laste Kunstikooli nime. Õppeasutus on kujunenud oluliseks süstemaatilist lastele ja noortele kunstialast huviharidust andvaks kooliks Tallinnas.

Tallinna Kunstikool (registreeritud 03.11.2000 riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood 75016177) töötab Tallinna Haridusameti hallatavas koolihoones Tallinnas, Kevade tn 4, mis on võetud ajaloomälestisena riikliku kaitse alla.

Tallinna Kunstikool on munitsipaalhuvikool, mis annab lastele ja noortele süstemaatilist kunstiharidust. Kunstikool pakub võimalusi loominguliseks eneseväljenduseks, kunstialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks ning isiksuse arendamiseks.
Tallinna Kunstikooli eesmärgiks on kaasaegse kunstialase huvihariduse andmine, mis tugineb visuaalkultuuri põhiväärtustele ja avatusele kaasaaegses kunstielus toimuvale.
Tallinna Kunstikool teeb koostööd teiste linna kultuuri- ja haridusasutustega, Eesti Kunstimuuseumiga, Tallinna Kunstihoonega ja paljude teiste organisatsioonidega.

Kunstikooli missiooniks on, et meie õpilased oleksid teadmishimulised ja positiivse ellusuhtumisega noored, kes omandavad väärtuslikke kogemusi kunstivaldkonnas.