Kontakt


Tallinna Kunstikool
Reg nr 75016177
Koolitusluba 3637 HTM
Kevade 4
10137 Tallinn
Eesti Vabariik

Tallinn Art School
Reg nr 75016177
Licence nr 3637 HTM
Kevade Str 4
10137 Tallinn
Estonia

Telefon: +372 662 2242
Mobiil: +372 53301600
E-mail: info@tallinnakunstikool.ee

Tallinna Kunstikooli 2023/2024 õppeaasta õppetöö toimub, Kevade tn 4 õppehoone täisremondi tõttu, asenduspinnal aadressiga Endla 22, Tallinn.