Sisseastumine


UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2023/2024 ÕPPEAASTAKS

Algab õpilaste registreerimine vastuvõtukatsetele Tallinna Kunstikooli alg-(üldhariduskooli 3.-5.klass) ja põhiõppesse (üldhariduskooli 6.-12.klass).

Põhiõpe kestab 4 aastat ja lõpeb diplomitöö kaitsmisega.

Tallinna Kunstikooli õppetasu on 50€ kuus. Õppekava võib läbida ka osaliselt, õppetasu jääb sellisel juhul samaks ja lõpetamisel väljastatakse õpilasele lõputunnistuse asemel hinneteleht.

Tallinna Kunstikooli vastuvõtu avaldus: https://tallinnakunstikool.ee/opilase-vastuvotu-avaldus/

 

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2024/2025 ÕPPEAASTAKS

Algab õpilaste registreerimine vastuvõtukatsetele Tallinna Kunstikooli alg-(üldhariduskooli 3.-5.klass) ja põhiõppesse (üldhariduskooli 6.-12.klass).

Põhiõpe kestab 4 aastat ja lõpeb diplomitöö kaitsmisega.

Tallinna Kunstikooli õppetasu alates 1. septembrist 2024 on 60€ kuus. Õppekava võib läbida ka osaliselt, õppetasu jääb sellisel juhul samaks ja lõpetamisel väljastatakse õpilasele lõputunnistuse asemel hinneteleht.

Uusi õpilasi alg- ja põhiõppesse võetakse vastu vastuvõtukatsete alusel.

Katsed toimuvad 10. mail kell 16.00 ja 18.00 ning 13. mail kell 16.00 ja 18.00.

Tallinna Kunstikooli vastuvõtukatsed toimuvad aadressil Endla 22, Tallinn.

Alates 1. septembrist 2024 toimub õppetöö renoveeritud Tallinna Kunstikooli õppehoones aadressil Kevade 4, Tallinn.

 

2021/2022 õppeaastaks rohkem avaldusi põhiõppesse vastu ei võeta. Vastuvõtt algab 2022 aasta aprilli kuus.

________

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2021/2022 ÕPPEAASTAKS

Algab õpilaste vastuvõtt Tallinna Kunstikooli alg-(üldhariduskooli 3.-5.klass) ja põhiõppesse (üldhariduskooli 6.-12.klass).

Põhiõpe kestab 4 aastat ja lõpeb diplomitöö kaitsmisega.

Tallinna Kunstikooli õppetasu on 40€ kuus. Õppekava võib läbida ka osaliselt, õppetasu jääb sellisel juhul samaks ja lõpetamisel väljastatakse õpilasele lõputunnistuse asemel hinneteleht.

Terviseameti ettekirjutustest lähtuvalt ka sellel aastal vastuvõtukatseid ei toimu. Uusi õpilasi alg- ja põhiõppesse võetakse vastu elektrooniliselt esitatud avalduste alusel 26. aprillist-31. maini 2021.

Kliki siin: https://tallinnakunstikool.ee/opilase-vastuvotu-avaldus/

____________

ПРИЕМ НОВЫХ УЧЕНИКОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Начинается прием учащихся в начальное (3-5 классы общеобразовательной школы) и основное образование (6-12 классы общеобразовательной школы) Таллиннской художественной школы.

Базовое образование длится 4 года и заканчивается защитой дипломной работы.

Плата за обучение в Таллиннской художественной школе составляет 40 евро в месяц.

Учебный план также может быть выполнен частично, в этом случае плата за обучение остается прежней, а по окончании обучения студенту выдается оценочная ведомость вместо аттестата об окончании.

Согласно предписаниям Департамента здоровья, в этом году вступительных испытаний также не будет. Новые учащиеся будут приняты в начальную и базовую школы на основании заявлений, поданных в электронном виде с 26 апреля по 31 май 2021 г.

Нажмите здесь: https://tallinnakunstikool.ee/opilase-vastuvotu-avaldus/