Sisseastumine


Käesoleval õppeaastal kunstikoolis õppivate õpilaste vanematele saadame aprillis e-mailile küsitluse õpingute jätkamise kohta 2020/2021 õppeaastal.

Info on vajalik õpperühmade komplekteerimiseks.

Algõpperühmadesse võtame vastu 1.-5. klassi õpilasi. Sisseastumiskatset tegema ei pea. Avalduste vastuvõtt 11.- 31.05.2020. Õppimine kunstikoolis toimub õpilaskoha kasutamise lepingu alusel, mis sõlmitakse lapsevanema ja Tallinna Kunstikooli vahel. Avalduse saad täita siin: sisseastumise avaldus või kunstikooli kantseleis.Lepingut on võimalik allkirjastada digitaalselt või kunstikooli kantseleis! Info lepingu allkirjastamise kohta saadab sekretär lapsevanema e-mailile.

Põhiõppesse võtame õpilasi vastu alates 6. klassist. Vastuvõtt 2020/2021. õ.a. toimub 23.aprillil ja 7. mail Kevade 4. Katsed on 23.04.20. kell 11.00-13.30 ja kell 14.00-16.30  ja 07.05.20. kell 15.00-17.15. Eelnevalt registreeruda pole vaja. Valige enda jaoks sobiv aeg ja tulge natuke varem kohale. Kaasa võtta guaššvärvid, pintslid ja pliiats.

Sisseastumiskatsete tulemustest põhiõpperühmadesse teavitame kõiki vanemaid e-mailile. Algõppesse registreerunutega võtame ühendust juunis e-maili teel.

Juulis on kunstikooli kantselei suletud.

Vastavalt Tallinna linna raamatupidamise regulatsioonidele ootame, et lapsevanem, kes sõlmib kooliga õpilaskoha kasutamise lepingu, tasub ka õppetasu (soovi korral sõlmib pangaga otsekorralduslepingu õppetasu maksmiseks). 2019/2020 õppeaastal on Tallinna Kunstikooli õppetasu 40 eurot kuus.

Tallinna Kunstikoolis õppimise eelduseks on, et õpilane on kas tallinna linna või sellise valla elanik, kelle kohalik omavalitsus on sõlminud Tallinna linnaga huvihariduse vastastikuse finantseerimise lepingu. Kui õpilasel puudub Tallinna sissekirjutus, siis palume pöörduda õppimisvõimaluse selgitamiseks kohaliku omavalitsuse või Tallinna Kunstikooli poole.

SISSEASTUMISE AVALDUS