Sisseastumine


UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2023/2024 ÕPPEAASTAKS

Algab õpilaste registreerimine vastuvõtukatsetele Tallinna Kunstikooli alg-(üldhariduskooli 3.-5.klass) ja põhiõppesse (üldhariduskooli 6.-12.klass).

Põhiõpe kestab 4 aastat ja lõpeb diplomitöö kaitsmisega.

Tallinna Kunstikooli õppetasu on 50€ kuus. Õppekava võib läbida ka osaliselt, õppetasu jääb sellisel juhul samaks ja lõpetamisel väljastatakse õpilasele lõputunnistuse asemel hinneteleht.

Tallinna Kunstikooli vastuvõtu avaldus: https://tallinnakunstikool.ee/opilase-vastuvotu-avaldus/

 

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2023/2024 ÕPPEAASTAKS

Algab õpilaste registreerimine vastuvõtukatsetele Tallinna Kunstikooli alg-(üldhariduskooli 3.-5.klass) ja põhiõppesse (üldhariduskooli 6.-12.klass).

Põhiõpe kestab 4 aastat ja lõpeb diplomitöö kaitsmisega.

Tallinna Kunstikooli õppetasu on 50€ kuus. Õppekava võib läbida ka osaliselt, õppetasu jääb sellisel juhul samaks ja lõpetamisel väljastatakse õpilasele lõputunnistuse asemel hinneteleht.

Uusi õpilasi alg- ja põhiõppesse võetakse vastu vastuvõtukatsete alusel.

Katsed toimuvad 8.mail kell 16.00 ja 18.00   ning  19.mail kell 16.00 ja 18.00

Tallinna Kunstikool asub ajutiselt aadressil Endla 22

 

Eelregistreeri vastuvõtukatsetele siin:

Tingimused leitavad siit: https://tallinnakunstikool.ee/andmekaitsetingimused/

CAPTCHA image

See aitab meil vältida rämpsposti, aitäh!

2021/2022 õppeaastaks rohkem avaldusi põhiõppesse vastu ei võeta. Vastuvõtt algab 2022 aasta aprilli kuus.

________

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2021/2022 ÕPPEAASTAKS

Algab õpilaste vastuvõtt Tallinna Kunstikooli alg-(üldhariduskooli 3.-5.klass) ja põhiõppesse (üldhariduskooli 6.-12.klass).

Põhiõpe kestab 4 aastat ja lõpeb diplomitöö kaitsmisega.

Tallinna Kunstikooli õppetasu on 40€ kuus. Õppekava võib läbida ka osaliselt, õppetasu jääb sellisel juhul samaks ja lõpetamisel väljastatakse õpilasele lõputunnistuse asemel hinneteleht.

Terviseameti ettekirjutustest lähtuvalt ka sellel aastal vastuvõtukatseid ei toimu. Uusi õpilasi alg- ja põhiõppesse võetakse vastu elektrooniliselt esitatud avalduste alusel 26. aprillist-31. maini 2021.

Kliki siin: https://tallinnakunstikool.ee/opilase-vastuvotu-avaldus/

____________

ПРИЕМ НОВЫХ УЧЕНИКОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Начинается прием учащихся в начальное (3-5 классы общеобразовательной школы) и основное образование (6-12 классы общеобразовательной школы) Таллиннской художественной школы.

Базовое образование длится 4 года и заканчивается защитой дипломной работы.

Плата за обучение в Таллиннской художественной школе составляет 40 евро в месяц.

Учебный план также может быть выполнен частично, в этом случае плата за обучение остается прежней, а по окончании обучения студенту выдается оценочная ведомость вместо аттестата об окончании.

Согласно предписаниям Департамента здоровья, в этом году вступительных испытаний также не будет. Новые учащиеся будут приняты в начальную и базовую школы на основании заявлений, поданных в электронном виде с 26 апреля по 31 май 2021 г.

Нажмите здесь: https://tallinnakunstikool.ee/opilase-vastuvotu-avaldus/