Tule kunstikooli!

Tallinna Kunstikool on munitsipaalhuvikool, mis annab lastele ja noortele süstemaatilist kunstiharidust. Kunstikool pakub võimalusi loominguliseks eneseväljenduseks, kunstialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks ning isiksuse arendamiseks.

Tallinna Kunstikooli eesmärgiks on kaasaegse kunstialase huvihariduse andmine, mis tugineb visuaalkultuuri põhiväärtustele ja avatusele kaasaaegses kunstielus toimuvale.

  • Joonistamine
  • Maalimine
  • Kompositsioon
  • Vormiõpetus
  • Kunstiajalugu
  • Graafika
  • Keraamika
  • Fotograafia
Tahan tulla kunsti õppima!

Rekonstrueeritud koolihoone

Alates 1. septembrist 2024 toimub õppetöö renoveeritud Tallinna Kunstikooli õppehoones aadressil Kevade 4, Tallinn.

Rekonstrueerimise käigus saab koolimaja rikkamaks mitmete uuenduslike lahenduste poolest, mis aitavad tagada tervisliku ja mugava õpikeskkonna. Hoone saab muuhulgas täisautomaatse nutika ventilatsioonisüsteemi ning päevavalguse kättesaadavust arvestava ning sellest lähtudes aktiveeruva valgustuslahenduse. Samuti saab kool hästi läbi mõeldud moodsaimad võimalused tundide veebi teel ülekandmiseks.

Uute õpilaste vastuvõtt

Algab õpilaste registreerimine vastuvõtukatsetele Tallinna Kunstikooli alg-(üldhariduskooli 3.-5.klass) ja põhiõppesse (üldhariduskooli 6.-12.klass).

Põhiõpe kestab 4 aastat ja lõpeb diplomitöö kaitsmisega.

Tallinna Kunstikooli õppetasu alates 1. septembrist 2024 on 60€ kuus. Õppekava võib läbida ka osaliselt, õppetasu jääb sellisel juhul samaks ja lõpetamisel väljastatakse õpilasele lõputunnistuse asemel hinneteleht.

Uusi õpilasi alg- ja põhiõppesse võetakse vastu vastuvõtukatsete alusel.

Katsed toimuvad 10. mail kell 16.00 ja 18.00 ning 13. mail kell 16.00 ja 18.00.

Tallinna Kunstikooli vastuvõtukatsed toimuvad aadressil Endla 22, Tallinn.