Teadaanne – Õppeaasta lõpetamine, hindamine ja lõputööd

Praegu kehtib riigis eriolukord. Sellest lähtuvalt jätkuvad Tallinna Kunstikoolis õpingud distantsõppes kuni 01.06.2020. Lihtne see ei ole, aga ühiselt pingutades oleme sellega siiani hakkama……

Read More

Teadaanne – Tallinna Haridusamet

Võttes arvesse kehtestatud eriolukorda riigis ja pidevalt muutuvat majanduslikku olukorda, otsustas Tallinna Haridusamet hetkel jätkata distantsõppega huvikoolides, vabastades kõik õpilased…

Read More

Uute õpilaste vastuvõtt ja õpingute jätkamine õppeaastal 2020/2021

Algab õpilaste vastuvõtt Tallinna Kunstikooli alg-(põhikooli 1.-5. klass) ja põhiõppesse (üldhariduskooli 6.-12. klass). Põhiõpe kestab 4 aastat ja lõpeb diplomitöö kaitsmisega. Tallinna Kunstikooli…

Read More

Andmekaitse Inspektsioon: Millised ohud kaasnevad e-õppega?

Andmekaitse Inspektsioon on avaldanud 25.03.2020 oma seisukoha seoses e-õppe ohtudega.

Read More