Koolitöötajad


direktor
Märt Sults
Mart.Sults@tallinnakunstikool.ee
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

õppealajuhataja
Ada Piir
Ada.Piir@tallinnakunstikool.ee

haldusjuht 
Alar Laanemäe
51 97 2197
Alar.Laanemae@tallinnakunstikool.ee

infojuht
Kristo Konsap
Kristo.Konsap@tallinnakunstikool.ee 

administraator
Ljudmilla Filimonova

 

Korruptsiooni ennetustegevuse eest vastutavad: