Joonistamine


Kui Tallinna Kunstikoolis räägitakse joonistamisest, peetakse silmas väga mitmeid mõtte- ja tegevusviise. Joonistamise olemuseks on käeline mõtlemine. Selle mõtlemise kehastamiseks võib kasutada kõikvõimalikke tehnilisi vahendeid, mis vähegi jätavad endast paberi või ükskõik mis muu materjali pinnale nähtava jälje.

Kunstikooli stuudiumi esimestel aastatel harjutatakse peamiselt esemete joonistamist. Õpitakse kasutama joonperspektiivi ning tajuma proportsioone. Vanematel kursustel õpitakse joonistama inimest. Kuna inimese tõetruu kujutamine on küllaltki keeruline tegevus, tutvutakse õppetöö käigus ka plastilise anatoomia alustega.

Joonistamistundides omandatakse oskusi, mis on abiks ka kõikides teistes ainetes, kus vaja midagi kujutada, oma sisemaailma päevavalgele tuua. Oluline on ka see, et joonistamistunnis töötades püüeldakse alati selle poole, et valmiv joonistus oleks vaadeldav ka iseseisva kunstiteosena.

Joonistamist õpetavad Tallinna Kunstikoolis Katrin Tukmann, Kai Kuusing, Irene Jürna, Pilvi Blankin Jones, Urmas Orgusaar, Anu Kalm, Lilian Mosolainen, Georgi Kotter, Aigi Orav.