Maalimine


Maalimine on seotud mitmete märgtöötluse tehnikate kasutamisega kunstis. Maal on eelkõige värvilahenduste loomise kunst, mis aitab esile tuua meis peituva oma värvimeele ja selle kaudu väljendada iseenese mõtteid ja tundeid. Pildilise jutustuse ja äratuntava ruumiillusiooni loomise kaudu on maalikunst üldtuntud ja armastatud. Kuid maal võib ka olla palju abstraktsem ja isiklikum. Sellisena tuleb veelgi esile maalikunstis peituv loovus ja selle rikas ning kõnekas väljenduskeel.

Maalimise eesmärgiks on õpetada erinevate elementide (värv, pind, struktuur, realistlik kujutis, abstraktne kujutis jne) koosluse kaudu terviklahendusteni jõudmist, loovust ja lõpuks oma isikupära juurde jõudmist.

Kunstikoolis maalitakse palju natüürmorte, figuure, poolfiguure ja portreid modelli järgi. Õppekavas on ka mitmeid abstraktse maali ülesandeid. Peamiselt töötatakse guaššvärvidega. Üks trimester on akvarellmaali õppimiseks. Suvepraktikatel maalitakse looduses.

Maalimist õpetavad Tallinna Kunstikoolis Aimar Kristerson, Lilian Mosolainen, Pilvi Blankin Jones, Urmas Orgusaar, Riina Raheltšik ja Katrin Tukmann.