Vormiõpetus


Vormiõpetuse (skulptuuri) aine annab põhioskused klassikalises modelleerimises. Jälgitakse kaasaegse vormimaailma mitmekesisust, suundumusi ja selle ruumilise organiseerimise printsiipe. Tundide rõhuasetus on loomingulisel protsessil.

Programmi läbimiseks on vaja tegeleda installatsiooni loomise, materjali, värvi, valguse ja ruumi suhetega. Õppimine on protsess, mis käivitab koostöö, arutelud, ideede jagamise, katsetamise ning huvi keskkonna ja meid ümbritsevate materjalide vastu.

Skulptuuri õpetavad Tallinna Kunstikoolis Jekaterina Kultajeva, Georg Kotter, Lumi Kristin Vihterpal ja Sofi Aršas.