Vormiõpetus


Vormiõpetuse (skulptuuri) aine annab põhioskused klassikalises modelleerimises. Jälgitakse kaasaegse vormimaailma mitmekesisust, suundumusi ja selle ruumilise organiseerimise printsiipe. Tundide rõhuasetus on loomingulisel protsessil.

Programmi läbimiseks on vaja tegeleda installatsiooni loomise, materjali, värvi, valguse ja ruumi suhetega. Õppimine on protsess, mis käivitab koostöö, arutelud, ideede jagamise, katsetamise ning huvi keskkonna ja meid ümbritsevate materjalide vastu.

1. ja 2. kursusel võib vormiõpetus jaguneda keraamikaks ja skulptuuriks. Keraamikas õpitakse lihtsamad keraamikatehnikad ja töövõtted. Läbitakse kavandamisprotsess ning omandatakse kerimise, kleepimise, treimise ja savivalu tegemise oskused.

Keraamika on paljude õpilaste poolt armastatuim vormi käsitlev aine. Keldrikorrusel asuv hubane keraamikaklass on väga inspireeriva atmosfääriga, siin katsetatakse kõrg- ja madalkuumussavi- ning glasuuridega. Erinevalt skulptuuriklassidest, kus õpilased tegelevad vormiga enamasti etteantud mudelite järgi, saab siin arendada oma fantaasiat vormi käsitlemisel ja värvimeelt vormide glasuuriga katmisel. Glasuurid on enne ahjus põletamist tavaliselt kõik ühtemoodi halli värvi. Milliseks need glasuurid kuumutades lähevad, on purkidel küll kirjas, kuid lõpptulemus võib ikkagi olla ootamatu.

Skulptuuri õpetavad Tallinna Kunstikoolis Jekaterina Kultajeva, Georg Kotter, Lumi Kristin Vihterpal ja Sofi Aršas. Tallinna Kunstikoolis õpetavad keraamikat Aino Saan ja Aigi Orav.