Kompositsioon


Kompositsiooni tundides omandatakse oskusi, mis aitavad igal kunstiõpilasel väljendada oma sisemaailma, leida oma individuaalsus, eripära.

Kompositsiooni tunnid on tihedalt seotud teiste kunstitundidega, sest iga teos – ükskõik kas pinnaline või ruumiline, liikuv või paigalpüsiv, on ühtlasi kompositsioon, mida vaataja näeb ja tõlgendab.

Kompositsioonitaju on võime teose erinevaid osi omavahel siduda ja tasakaalustada – see on protsess, mida me pilti joonistades või ruumilist objekti luues sageli enesele ei teadvusta. Oskusel oma teose kompositsiooni analüüsida on iga kunstniku töös oluline osa.

Kompositsioonitundide eesmärgiks on õpetada kujutama erinevates zhanrites (näiteks: plakat, illustratsioon, makett) ning erinevates tehnikates (tušijoonistus, pastell, kollaazh jne).

3. kursusel tutvutakse graafiliste paljundustehnikatega (linoollõige, kuivnõel, carborundum, koopiatrükk, digitaaltrükk).

Graafika all kitsamas mõttes mõistetakse paljundatud pilti, mille trükivorm on valmistatud kunstniku käega. Tavaliselt teeb kunstnik trükiplaadist piiratud arvu tõmmiseid ja tõmmiste märkimiseks on oma kindel süsteem.

Tallinna Kunstikooli graafikaklassis trükitakse peamiselt linoollõike ja kuivnõela tehnikas. Populaarne on ka koopiatrükk, mis võimaldab suhteliselt lihtsalt trükkida mustvalgeid ja värvilisi fotokujutisi. Graafikakursused on väga mitmekesised, hõlmates mõnikord käsitsi paberi valmistamist või siis fotograafiat ja pilditöötlust arvutis. Eesmärgiks on, et iga idee leiaks parima võimaliku väljendusvahendi.

Kompositsiooni õpetavad: Riina Raheltšik, Kai Kuusing, Pilvi Blankin Jones, Urmas Orgusaar, Irene Jürna, Aimar Kristerson, Anu Kalm ja Katrin Tukmann. Graafikat õpetavad Tallinna Kunstikoolis Kai Kuusing ja Anu Kalm.