Kompositsioon


Kompositsiooni tundides omandatakse oskusi, mis aitavad igal kunstiõpilasel väljendada oma sisemaailma, leida oma individuaalsus, eripära.

Kompositsiooni tunnid on tihedalt seotud teiste kunstitundidega, sest iga teos – ükskõik kas pinnaline või ruumiline, liikuv või paigalpüsiv, on ühtlasi kompositsioon, mida vaataja näeb ja tõlgendab.

Kompositsioonitaju on võime teose erinevaid osi omavahel siduda ja tasakaalustada – see on protsess, mida me pilti joonistades või ruumilist objekti luues sageli enesele ei teadvusta. Oskusel oma teose kompositsiooni analüüsida on iga kunstniku töös oluline osa.

Kompositsioonitundide eesmärgiks on õpetada kujutama erinevates zhanrites (näiteks: plakat, illustratsioon, makett) ning erinevates tehnikates (tušijoonistus, pastell, kollaazh jne).

Kompositsiooni õpetavad: Riina Raheltšik, Kai Kuusing, Pilvi Blankin Jones, Urmas Orgusaar, Irene Jürna, Aimar Kristerson, Anu Kalm ja Katrin Tukmann.