Korruptsiooni ennetus


Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutab haldusjuht Alar Laanemäe (5197 2197, alar.laanemae@tallinnakunstikool.ee).

Korruptsiooni ennetamise eest vastutava isiku määramine - käskkiri (.pdf)Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel - käskkiri (.pdf)Ametiseisundi määramine - käskkiri (.pdf)Töökohad millega kaasneb ametiseisund - käskkiri (.pdf)Korruptsiooni ennetamise juhend (.pdf)

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta: hetkel vastavad teated puuduvad

Veebikoolitusi korruptsiooni kohta leiab siit: www.korruptsioon.ee