Õppetasu


Tallinna Kunstikooli õppetasu 2023/2024 õppeaastal on 50 eurot kuus. 

Õppetasu alates 1. septembrist 2024 on 60 eurot kuus.

Õppetasu arvestatakse alates õpilaskoha kasutamise lepingu jõustumisest. Vajalik on, et õpilaskoha kasutamise lepingu sõlmiks ja õpingute eest tasuks üks ja sama isik. Soovitame sõlmida pangas otsekorraldusleping.

Õpilase 14-päevase või pikema haigestumise korral saab taotleda tasaarveldust puudutud perioodi eest arstitõendi alusel. (Saata meiliaadressile: info@tallinnakunstikool.ee või tuua Tallinna Kunstikooli kantseleisse).