21. juulil 2020 allkirjastas Tallinna Haridusameti pilootprojekti “Mitmekülgne huviharidus lasteaias”. Tegemist on Tallinna Kunstikooli loodud pilootprojektiga, mis on suunatud 4-7 aastastele lastele, et pakkuda neile mitmekülgse arengu ning kunstialase huvihariduse omandamise võimalust. Ootame Tallinna lasteaedu läbirääkimistele.

4-7 aastaste õpilaste kunstiringide ainekavad: