Tulenevalt Tallinna Kunstikooli rühmajuhendajate ja aineõpetajate ettepanekutest, õppealajuhataja esildisest ja 03.03.2021 õppenõukogu nr 1-3.1/8 otsusest

  1. Tunnustada Tallinna Kunstikooli dirkektori käskkirjaga nr 1-2/39 aktiivse osalemise ja tulemusliku õppetöö eest 2020-2021 õppeaasta II trimestri hübriidõppes tunnustamisele esitatud Tallinna Kunstikooli 129 õpilast.
  2. Rühmajuhendajatel teavitada tunnustuse pälvinud õpilasi ja anda kätte meened indiviuaalselt NETS (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje) meetmeid ning isikuandmete kaitse reegleid järgides.

Märt Sults
Tallinna   Kunstikooli
Direktor