Vabariigi Valitsuse korraldusega „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtestatakse alates 11. märtsist 2021 täiendavad piirangud. 09.03.2021 Tallinna linnapea ja Tallinna koolijuhtide ühisel kohtumisel lepiti kokku alljärgnevas.

Siseruumides huvitegevus alates 11.märtsist 2021.a. kuni 11.aprillini keelatud.

Välitingimustes on huviharidus, huvitegevus lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.