Tallinna Haridusamet otsustas, võttes arvesse eriolukorda riigis ja samuti pidevalt muutuvat majanduslikku olukorda, jätkata distantsõppega huvikoolides ja vabastada kõik õpilased õppetasust, olenemata huviringist. Seega lastevanematele Tallinna Kunstikooli õppemaksu arveid distantsõppe perioodil ei esitata.

Märt Sults
Tallinna Kunstikooli direktor

PS! Toetudes Tallinna Haridusameti kirjale 07.04.2020 kell 11.46

______

Таллиннский Департамент Образования принял решение, в связи с чрезвычайным положением и неустойчивой экономической ситуацией в стране, продлить дистанционное обучение в школах по интересам и освободить всех учеников от оплаты. Поэтому Таллиннская Художественная школа не выставляет счета за период дистанционного обучения.