Head õpilased ja lapsevanemad,

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on Tallinna Kunstikooli õppehoone õppetööks suletud alates esmaspäevast 16.03.2020.

Vabariigi Valitsus “Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini”: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini

Õppetöö jätkub sel ajaperioodil koduõppe/e-õppe vormis. Kodused ülesanded saadetakse lastevanemate e-maili aadressitele.

Täiskasvanute maalikursuse tunnid lükkuvad edasi kuni eriolukorra lõppemiseni.
23.04. planeeritud sisseastumiskatsed lükkuvad edasi.

Iga kahe nädala tagant on uued korraldused ja anname jooksvalt teada nii Tallinna Kunstikooli kodulehel kui ka Facebooki lehel.

Tallinna Haridusameti teade:
Anname teile teada, et tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Vabariigis eriolukorra väljakuulutamisega seatud piirangutest COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks koolides tasuliste ringide tegevust ei toimu ning ruume tunnihinna alusel kasutusse ei anta. Eeltoodust tulenevalt lepingupartneritele ja lapsevanematele eriolukorra väljakuulutamisest alates arveid ei esitata.

________________

Дорогие родители и ученики,

В связи с решением Правительства Таллиннская Художественная школа закрывается начиная с понедельника 16.03.2020.

“Правительство объявило о введении режима чрезвычайного положения в Эстонии до 1-ого мая: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini

Учеба продолжается в это время в форме дистанционного обучения/домашней работы. Задания будут присылаться на электронную почту родителям и детям.

Каждые две недели будут появляться новые предписания на сайте школы и на странице фэйсбука.

Объявление Департамента Образования:
Обращаем ваше внимание на то, что из-за ограничений, введенных Правительством Эстонского Государства при объявлении чрезвычайного положения в стране для предотвращения распространения COVID-19 в школах, не будет проводиться платная деятельность по интересам, и комнаты не будут предоставляться по почасовым ставкам. В связи с вышеизложенным, партнерам по договору и родителям не выставляют счета после объявления чрезвычайной ситуации и до разрешения ситуации.