Andmekaitse Inspektsioon on avaldanud 25.03.2020 oma seisukoha seoses e-õppe ohtudega.

Lisainfo: https://www.aki.ee/et/uudised/millised-ohud-kaasnevad-e-oppega