02.10. 2021 koolijuhtide kohtumisel linnapea ja dr Arkadi Popov`ga arutati COVID- i olukorda Tallinnas.

Koosolekul otsustati:

  • Kõikides munitsipaalhuvikoolides ja koolide huviringides korraldatakse 10-14 aastaste laste huvitegevust 08.11.21 – 12.11.2021 distantsõppe vormis.
  • Kooli siseruumides on maski kandmine kõigil õpetajatel ja kõigil õpilastel kohustuslik, väljaarvatud kuni 10 aastased õppurid.
  • Lapsevanemad/vanavanemad ootavad oma last/lapselast koolihoonest väljas.
  • Distantsõppe ülesanded edastatakse, distantsõppel olevatele õpilastele, eKooli kaudu.
  • Täiendavat informatsiooni õppetöö kohta saab õpilane/lapsevanem oma rühmajuhendajalt.
  • Palun kõigil Tallinna Kunstikooli õpilastele ja nende vanematel, kes seda veel teinud pole, liituda eKooli infoplatvormiga !!!

 

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor