27.10.2021 koolijuhtide kohtumisel linnapea ja abilinnapeaga arutati COVID- i olukorda Tallinnas.

Koosolekul otsustati:

  • Kõikides munitsipaalhuvikoolides ja koolide huviringides korraldatakse 10-14 aastaste laste huvitegevust 01.11.21 – 05.11.2021 distantsõppe vormis.
  • Kooli siseruumides on maski kandmine kõigil õpetajatel ja kõigil õpilastel kohustuslik, väljaarvatud kuni 10 aastased õppurid.
  • Lapsevanemad/vanavanemad ootavad oma last/lapselast koolihoonest väljas.

 

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor