Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad,

Seoses COVID-19 leviku suurenemisega soovime meelde tuletada, et kui õpilane on saadetud tavakoolist eneseisolatsiooni, siis tuleb antud nõuet täita ka Tallinna Kunstikoolis ehk viibida koduõppel ja huvikooli tundidesse mitte ilmuda.