09.11. 2021.a. koolijuhtide kohtumisel linnapeaga arutati COVID- i olukorda Tallinnas.

Koosolekul otsustati:

  • Munitsipaalhuvikoolides ja koolide huviringides korraldatakse õppetöö kontaktõppe vormis, tagades kooli poolt õpilaste 30-50 %  hajutatus.
  • Kooli siseruumides on maski kandmine kõigil õpetajatel ja kõigil õpilastel kohustuslik, väljaarvatud kuni 10 aastased õppurid.
  • Üldhariduskoolide õpilased peavad olema nõuetekohaselt eelnevalt oma koolis/kodus testitud (ka need, kes on hajutamise tõttu roteeruvas õppevormis).
  • Lapsevanemad/vanavanemad ootavad oma last/lapselast koolihoonest väljas.
  • Täiendavat informatsiooni õppetöö kohta saab õpilane/lapsevanem oma rühmajuhendajalt.
  • Palun kõigil Tallinna Kunstikooli õpilastele ja nende vanematel, kes seda veel teinud pole, liituda eKooli infoplatvormiga !!!

 

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor