2021-2022 õppeaasta avaaktus Tallinna Kunstikoolis esmakordselt õpinguid alustvavatele õpilastele toimub 2. septembril kell 17:30

Iga õpilasega võib kaasa tulla 1 saatja, kes peab esitama Covid-19 vaktsineerimise või läbipõdemise tõendi või väljavõtte digiloost hiljemalt 72 tundi varem tehtud Covid-19 negatiivset tulemust tõendava testi kohta.
Õpilased ei pea ülalnimetatud tõendeid esitama.

Pärast aktust toimub uute õpilaste infovahetus rühmajuhendajatega.

Õpinguid jätkavate õpilastega võtavad rühmajuhendajad kohtumise osas ühendust.

Õppetöö algab kõigile 3. septembril vastavalt tunniplaanile.