17.-21.05.21. jätkub Tallinna Kunstikoolis distantsõpe (põhjuseks ülelinnalisus ja maakondlikkus).
Lubatud on õuesõpe (9+1) ja 1+1 tunnid siseruumides.
Maikuu eest väljastatakse kõigile kooli nimekirjas olevatele õppuritele 50% õppeteenuse arve, sest toimub hübriidõpe (kombineeritud õpe), kuna osa õppeainetest on distantsõppel.