Tänasel linnavalitsuse istungil kiideti heaks 2021. aasta linna abimeetmete pakett. See pakett sisaldas ka huvikoolide õppetasu soodustusi perioodil 1. märts kuni 30. aprill. Periood on pikenenud võrreldes eelmise nädala meedias kajastud infole, st soodustus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist, mitte alates 11. märtsist.

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor