Tallinna Linnavalitsuse otsusega toimub õppetöö vastavalt allolevatele korraldustele.

Head õpilased ja vanemad!

Alates 01.03.2021 toimub õppetöö Tallinna Kunstikoolis Tallinna Linnavalitsuse otsusega nii alg- kui põhiõppele distantsõppe vormis.

Individuaaltunnid (1 õpilane + õpetaja)on lubatud õpilase ja õpetaja vahelisel eelneval kokkuleppel.

Märt Sults
Tallinna Kunstikooli
direktor

 

Palun lugege allolevaid linke!

18. veebruar 2021 – 14:20 https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leppis-kokku-koroonaviiruse-leviku-pidurdamiseks-vajalikud-meetmed

Huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe ja noorsootöö ja sport
Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus vähemalt kahel järgmisel nädalal lubatud. Sisetingimustes võib kokku viibida maksimaalselt 200 inimest. Välitingimustes on huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe, noorsootöö ja sportimine lubatud mitte rohkem kui 250 inimesel, kui järgitakse inimeste hajutamise nõuet. Sama kehtib ka välitingimustes toimuvatele spordivõistlustele.“

Kogu uudis: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leppis-kokku-koroonaviiruse-leviku-pidurdamiseks-vajalikud-meetmed