Vabariigi valitsuse määrusest tulenevalt on kuni 17. jaanuarini on keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe.

Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale st et huvikoolid ja huviringid sh eelkoolid ei ole kuni 17.01 lubatud.