Lühikokkuvõte Vabariigi Valitsuse koroonaviiruse meetmetest, mis võeti vastu 10.12.2020 ning mis mõjutavad oluliselt linna vastavate teenuste osutamist alates 14.12.2020:

Vabariigi Valitsus (edaspidi VV) tegi riigis kehtivates piirangutes järgmised muudatused

  1. Noorsootöö, huvitegevus ja  -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe
    • Noorsootöö, täiendkoolitus ja täiendõpe on lubatud  üksnes kontaktivaba individuaaltegevuse ja –õppena, mida võib teha koos juhendajaga. Kehtib 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus. Ühiskasutatavaid esemeid tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutust.
    • Huvihariduses ja huvitegevuses võib  välitingimustes tegevustest osa võtta kuni 10-inimest, rühmale võib lisanduda juhendaja või treener.

 

Vastavalt meetmetele toimub alates 14. detsembrist 2020.a. Tallinna Kunstikoolis õppetöö kodusel viisil loovõppe vormis. Aktiivõpet koolihoones ei toimu! (v.a. eraldina kokkuleppel konsultatsiooni vormis aineõpetajaga)

(Tallinna Kunstikooli 11.12.2020 õppenõukogu nr 1-3.1/7 otsus.)