Meie poolt lähevad andmed aruandesse lähtuvalt panga andmetest. Süsteem viib kokku arve tegeliku tasuja isikukoodi ja kelle eest tasutakse isikukoodi.
Kuna tegemist on maksusoodustusega seotud tasumistega, oleks väga suur palve lapsevanematele, et võimalusel nad tasuksid arveid täpselt.

Juhised elektroonsete tuludeklaratsioonide parandamiseks, kui abikaasad soovivad jagada maksusoodustusi

1. Abikaasa A teeb tuludeklaratsiooni. Süsteem pakub talle võimalust kasutamata maksusoodustused (mahaarvamised) abikaasa deklaratsioonile üle kanda. Abikaasa A märgib vastava soovi ja kinnitab oma deklaratsiooni.
2. Abikaasa B läheb tegema oma tuludeklaratsiooni. Ta võtab abikaasa kulud vastu, vajutades nupule „Kanna andmed deklaratsioonile”, ja kinnitab oma deklaratsiooni.
3. Selgub, et tuludeklaratsioone on vaja muuta. Abikaasa B teeb oma deklaratsiooni uuesti, kuid ta ei võta enam vastu saadetud kulusid ning kinnitab oma tuludeklaratsiooni.
4. Seejärel alustab abikaasa A uuesti tuludeklaratsiooni esitamist Maksu- ja Tolliameti andmetega. Abikaasa A teeb oma deklaratsioonis vajalikud parandused. Kui ta soovib jälle anda üle oma kulud abikaasale, siis saab ta seda uuesti teha. Abikaasa A kinnitab oma deklaratsiooni.
5. Abikaasa B läheb oma deklaratsiooni muutma, juhul kui ta tahab abikaasa kulud vastu võtta. Abikaasa B kinnitab oma tuludeklaratsiooni.