Õpingute jätkamise avaldus 2020/2021 õppeaastal


33%

Soovin jätkata õpingutega Tallinna Kunstikoolis 2020/2021 õppeaastal:

Maksja/õpilase seadusliku esindaja andmed:

(*esitamiseks Maksu- ja Tolliametile koolituskulude tasumise kohta - Tulumaksuseadus § 26 p 1;2)

Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada last tubli saavutuse eest.

Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse, konkursite ja näituste kohta ning tunnustada last tubli saavutuse või auhinnalise koha saamise eest.

Avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste eest ja kajastada kooli tegevust.

Terviseseisund, mille tõttu võib laps vajada abi ravimite võtmisel või ei saa osaleda mõnes tegevuses, nt kehalist aktiivsust nõudvas tegevuses:

Tingimused leitavad siit: https://tallinnakunstikool.ee/andmekaitsetingimused/

CAPTCHA image

See aitab meil vältida rämpsposti, aitäh!