Hoolekogu

Anu Kalm
Tallinna Kunstikooli õpetajate esindaja
 
Laur Kivistik
toetava organisatsiooni esindaja

Sergei Sannikov
lapsevanemate esindaja

Mihkel Ney
toetava organisatsiooni esindaja

Stefani Müür
õpilaste esindaja

Mihkel Ney
toetava organisatsiooni esindaja

Elle Allkivi
toetava organisatsiooni esindaja