Õpilase vastuvõtu avaldus

Vastuvõtt 2017/18 õa. on lõppenud!

Enne avalduse esitamist helistage kooli 6622242, et veenduda vabade kohtade olemasolus. Pärast avalduse esitamist ootame Teid kooli lepingut sõlmima. Kui leping on allkirjastatud, siis lisame lapse kooli nimekirja.

Palun võtta Tallinna Kunstikooli õpilaste nimekirja
Õpilase eesnimi *
Õpilase perekonnanimi *
Õpilase isikukood *
Õpilase elukoha aadress rahvastikuregistri andmete järgi (sealhulgas postiindeks) *
Õpilase elukoha aadress juhul kui see erineb rahvastikuregistri järgsest (sealhulgas postiindeks)
Õpilase mobiiltelefon
Õpilase e-posti aadress
Õpilane hakkab üldhariduskoolis järgmisel õppeaastal õppima   klassis (valik 1-12 näiteks) *
Maksja/õpilase seadusliku esindaja andmed:
Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
(*esitamiseks Maksu- ja Tolliametile koolituskulude tasumise kohta - Tulumaksuseadus § 26 p 1;2)
Aadress *
Õppetasu arveid soovin: *
e-posti aadressile
paberkandjal (aadress)
Mobiiltelefon *
Lauatelefon
Olen nõus oma isikuandmete töötlemisega määruses „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ sätestatud ulatuses